Sevr Mağarası

Sevr Mağarasında yaşananlar ve Hicretin Başlangıcı

Sevr dağı bir çok tepeden oluşan bir dağdır. Sevr Mağarası' da bu dağ üzerinde önünde ve arkasında girişi olan bir mağaradır. Mağaranın girişi ayak hizasında ve insanın sürünerek girebildiği bir giriş olduğundan dışarıdan direk bakıldığında içerisinin görünmediği içeriden bakıldığında dışarıdakilerin ayaklarının göründüğü bir mağaradır. Bu mağaranın bir avantajıda, dağın eteğinde Âmir Bin Füheyre' nin koyunlarını otlattığı bir otlak olmasıydı. Âmir Bin Füheyre geceleri koyunlarının sütünü Hz. Peygamberimiz (SAV) ve Hz. Ebu Bekir'e ikram edecekti.

Hicret olayında en zor anlar Sevr mağarasında yaşanmıştı.

Hz. Peygamberimizi Ebu Bekir Sıddık ile bu mağaraya getiren olaylar:

Mekke müşriklerin bitmez tükenmez baskı ve yaptıklar işkenceler üzerine, Hz. Peygamber Efendimiz Müslümanlara İslam için uygun bir ortamın oluştuğu Müslümanlığı seçen ve korumak için biat etmiş, Haczet ve Evs kabilelerinin bulunduğu Medine' ye hicret etmelerini emretti. Hz. Peygamberimizin emri üzerine hicret başladı. Hz. Peygamberimiz (SAV)' in hicret edip Medine' de güçlenip orada bir İslam merkezi oluşturmasından korkan Kureyşli müşrikler bu durumdan son derece rahatsız oldu. Kureyşili müşrikler Medine' nin, Mekke ile Şam yolu üzerinde olması nedeniyle korkmaktada haklıydılar. Bu durumun Mekke' nin ticari durumunu tehlikeye düşüreceğini biliyorlardı. Putları ve ticaretleri için tehlike olan İslâm dinini ortadan kaldırmak için Kureyş' li müşriklerin ileri gelenleri bir araya geldiler.

Kur'an-ı Kerim bu durum hakkında Bknz. (El-Enfal, 8/30) Ayet' inde mealen şöyle diyor:

"Ey Muhammed! hatırla, bir zaman kâfirler seni tutup bağlamak veya öldürmek, yahut sürüp çıkarmak için tuzaklar kuruyorlardı. Onlar sana tuzak kurarlarken; Allah' da onların tuzaklarını boşa çıkarıyordu. Allah tuzakları bozanların en hayırlısıdır" Bknz. (El-Enfal, 8/30).

Kureyş müşrikleri Ayet' te belirtildiği gibi, bu yollarından en kötüsünü kararlaştırdılar. Peygamber Efendimizi öldürmeleri için, Kureyş kabilelerden kuvvetli gençler seçilerek çete oluşturulmasını en uygun yol olarak gördüler. Bu çete, Hz. Peygamberimizin evinde olduğu bir gece saldırıya geçecekti. Ancak Allah (C.C), müşriklerin toplantısını ve aldıkları kararı elçisine (Hz. Muhammed Mustafa) bildirdi ve Medine' ye hicret emri verdi. Efendimiz Hz. Ebu Bekir'i haberdar ederek yol hazırlıklarına başladılar. Hz. Peygamberimiz (SAV) akşam olunca, evini saran müşriklerin kendisinin yattığını zannetmeleri ve bir süre oyalanmaları için Hz. Ali (r.a)' yi yatağına yatırdı ve üzerini örttü. Evden çıkarken eline aldığı bir avuç toprağı suikastçilerin üzerine saçarak Yasin suresinde geçen ve şu anlama gelen âyeti okudu:

"Önlerine ve arkalarına sed çekmişizdir. Gözlerini perdelediğimizden artık görmezler" Bknz.(Yâsin, 36/9).

O anda müşriklerin gözlerine bir an perde indi. Hz. Muhammed Mustafa (SAV)' da oradan ayrılarak Hz. Ebû Bekir Sıddık' ın evine geldi. Beraber Sevr dağına doğru yola çıktılar. Sevr mağarasına geldiklerinde dinlenmek için mağaraya sığındılar. Hz. Ebu Bekir, zararlı hayvan olup, olmadığına bakmak ve içerisini temizlemek için mağaraya girdi.

Sevr Mağarasında yaşananlar:

M. Hamidullah Hadislere dayanarak olayları şöyle aktarıyor. Bknz. (M. Hamidullah, İslâm Peygamberi, I, 174-175):

"Hz. Ebu Bekir mağaraya girince orada gördüğü delikleri, yılan gibi zararlı hayvanların girmesine engel olabilmek için üzerindeki örtüyü yırtarak delikleri tıkadı. Sonra Rasûlüllah (SAV)' ı içeri çağırdı. Delikleri kapamada kullandığı bez, son deliği kapatmaya yetmediği için, O deliği de ayak topuğu ile kapattı. Bu delikten gelen bir yılan Hz. Ebu Bekir' i ayak topuğundan ısırmıştı. Hz. Peygamberimiz, son derece yorgun olması sebebi ile dostunun dizine başını dayayarak uyuyordu. Hz. Ebu Bekir, topuğunda hissettiği müthiş acıya rağmen hiç kımıldamadı. Çektiği müthiş acı nedeni ile gözlerinden yaşların boşalmasına engel olamadı. Göz yaşları Rasûlüllah (SAV)'ın yüzüne dökülünce Hz. Peygamberimiz uyandı. Hz. Muhammed (SAV), kendi tükrüğünü ilaç olarak ısırılan yere sürdükten bir süre sonra ayağı tamamen iyileşmişti.".

Bu olaylar yaşanırken müşrikler, sabah olunca yatakta yatanın Hz. Ali (R.A) olduğunu farkettiler. Kureyş müşrikleri Hz. Peygamberimizin Medine' ye doğru yola çıktığını anlamada fazla gecikmediler. Kureyş müşriklerinin ileri gelenleri Hz. Muhammed (SAV)' i kendilerine ölü veya diri olarak getirene yüz deve ile ödüllendireceklerini her tarafa duyurdular. Müşrikler Hz. Peygamberimizi yakalamak için Medine yolu üzerinde aranmadık yer bırakmadı.

Hz. Muhammed (SAV) ile Hz. Ebu Bekir' i takip eden müşrikler mağaraya ulaşmadan önce, Hz. Peygamberimiz ve Hz. Ebu Bekir mağaradayken bir örümcek mağaranın giriş kısmına ağ ördü, ayrıca iki güvercin mağaranın girişindeki bir çalı üzerinde yuva yapmışlardı ve yumurtlamışlardı. Müşrikler Sevr mağarasının önüne geldiklerinde Hz. Ebu Bekir, Âlemlerin Efendisi için hayli endişelenmişti. Rasûlüllah Efendimiz (SAV) ona şöyle dedi;

"Ey Ebu Bekir! İki kişinin üçüncüsü Allah olursa sen ne olacağını zannediyorsun?" diyerek Hz. Ebu Bekir' e teskinde bulundu.

Bu durumu Allah (C.C) Kur'ân-ı Kerim' deki Ayet' inde meâlen şöyle açıklar. Bknz. (et-Tevbe, 9/40):

"Siz Peygamber' e yardım etmeseniz de Allah ona yardım etti. Hani bir zaman Peygamber, iki kişiden biri iken kâfirler O' nu Mekke' den çıkardılar. Onlar mağarada iken arkadaşına, 'Üzülme, Allah bizimle beraberdir' diyordu. Böylece Allah, Peygamberin üzerine emniyet indirdi ve O'nu görmediğiniz askerlerle destekledi" Bknz. (et-Tevbe, 9/40).

Hz. Peygamberimiz (SAV) ve Hz. Ebu Bekir (R.A) mağarada kaldıkları sıkıntılı üç gün içerisinde, Hz. Ebu Bekir Sıddık' ın oğlu Abdullah, şehirdeki gelişmeleri aktarmak için gece gizlice mağaraya geliyordu. Âmir Bin Füheyre' de, Hz. Peygamberimiz ve Hz. Ebu Bekir geceleri süt içsinler diye koyunlarını mağara çevresindeki otlaklarda otlatıyordu. Dördüncü güne girildiğinde sabah Âmir ile kılavuzluk yapması için kiralanan Abdullah Bin Ureykıt, beraberlerindeki iki deve ile mağaraya geldiler ve dört kişiden oluşan küçük kervanlarıyla Medine' ye Hicret için deniz kıyısını takip ederek yola koyuldular.
 
Ana Sayfa    Hac    Umre    Gezi ve Turlar    Uçak Bileti    Mekke & Medine Ziyaretleri    Araç Kiralama    Foto Galeri    Hakkımızda    İletişim
 
   Bütün hakları saklıdır!
Copyright © 2014 kepekciler.com